Keramisk klang - musikk intstrumenter i leire av Birte M. Kittilsen

Birtes instrumenter
i leire befinner seg mellom noe urgammelt/etnisk og noe utradisjonelt. Hun har også laget fløyter i -72-73, men hennes maskefløyter ble først vist på en utstilling i -82. Utgangspunktet var vanlige leirfløyter med et maskeuttrykk og pyntet med silkebånd, fjær, glass, perler etc. Sent på åttitalet begynte hun å lage trommer. En forespørsel om å lage en krukketromme ble en faglig utfordring innen et nytt kunstnerisk område.

Også andre lydformer
egnet for leire har hun tatt for seg, noe vi kan se i hennes arbeider nå; regn-makere, vindharper, skålspill og ulike slags rørfløyter. I de kulturer der leire var vanlig, fantes ofte slike. Det er inspirerende at det hun arbeider med nå har tradisjoner tilbake til riter, brukt i tapte sivilisasjoner. Hun er et ledd i en rekke av leirmakere som har laget slike gjenstander.

Å lage instrumenter
i leire krever tålmodighet, mye prøvning og feiling og vilje til å vrake det mislykkede. Mange elementer skal føyes sammen og passe. Instrumentene skal ha et eget visuelt, kunstnerisk uttrykk, men også gi lyder og muligheter som musikere kan ta i bruk til musikalske uttrykk. Leira har også sin egen klang, ulik leire har ulik klang.

Klang-og rytmeinstrumenter
har helt siden urtidene vært viktige for det kulturelle og rituelle i livet. Naturgrunnlaget, materialer, verktøy, behov og behag har vært bestemmende for formen på dem. Slike instrumenter blir ofte funnet av arkeologene. Man må bare gjette seg frem til måten de er blitt spilt på og hvilke situasjoner de har vart brukt i. Det finnes hulemalerier og helleristninger som antyder hvordan instrumentene ble håndtert. Blandt de eldste er trommer og rassler av keramikk og fløyter av ben.

Fra yngre steinalder
er det bevart keramiske gjenstander uten bunn, ofte med form som timeglass. De har trolig vært brukt som trommer, selv om noe trommeskinn ikke er bevart.

Rassler av leire
ble laget om lag fire tusen år før vår tidsregning. Et stort antall slike er funnet bla. i Nord-Europa. Disse er formet uten dreieskive, er brent og oftest pyntet. Mange er formet som vannfugler. Etter lange perioder med tørke ble behovet for regn stort, og rassler ble brukt til regnamkerritualer. Lyden av innelukkede småsten i bevegelse minner om lyden av regn. Noen rassler, i form av menneskeskikkelser, har vært brukt i fruktbarhetsritualer.

Fløyter av ben
er blant de eldste klanginstrumenter. Det er funnet et benstykke med to gripehull og fint utformede endestykker. Dette kan dateres til eldre steinalder. Det er funnet fløyter i Danmark og sverige som begge to har gripehull og kan brukes til melodispill. Et annet, funnet i Sverige, har ingen gripehull, men et blåseprinsipp som tilsvarer blokkfløytens.